PENOBETÓN 

 


LIATY POTER

 


Penobetón – jedna z modifikácií ľahkých betónov. Je to stavebný materiál s dobrou mechanickou pevnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchou a pri tom vysoko technologickou výrobou a aplikáciou priamo na stavbe, ktorej základom je cementová pena.
Naša spoločnosť na výrobu penobetónu používa strojové zariadenie
fy. SIRCONTEC.

 

 

Samonivelačný liaty poter je určený na vnútorné účely. Aplikuje sa vo veľkopriestorových kanceláriách, v bytovej výstavbe, rodinných domov, skladoch a pod. Používa sa ako kontaktný, oddelený a plávajúci poter. Je vhodný aj ako poter na podlahové vykurovanie a taktiež pre dutinové podlahové systémy alebo modernizáciu drevených trámových stropov. Tvorí podkladovú vrstvu pre všetky typy podlahovín, ako sú napr: dlažba, parkety, pvc, koberce, a pod.
 

 

Použitie Penobetónu : 

    
tepelno-izolačná vrstva pod podlahy
    odľahčovanie budov pri rekonštrukciách
    tepelná izolácia plochých striech s miernym sklonom

 

 

Prednosti samonivelačného poteru :

    dokonalá rovinatosť
    vysoká pevnosť
    pochôdznosť po 24 hod
    veľká aplikácia až 1000
/deň
    moderné a komfortné riešenie podláh

 

 

 
       
       

Vaše IP je 44.210.151.5
Posledný upadte: 25.03.2009/13:28