PENOBETÓN – základná informácia

Penobetón obsahuje uzavreté vzduchové póry, čím sa výrazne znižuje jeho objemová hmotnosť a dosahujú sa úspory materiálových vstupov. Je to nová progresívna technológia výroby a dopravy penobetónu priamo na stavbe. Pozostáva z kompletu zariadení (stroj.zariadenie na výrobu penobetónu), v ktorých sa použitím vody, cementu, penotvornej látky a vzduchu  vytvára cementová -technická pena (penobetón). Táto sa potom dopravuje hadicovým vedením.  
Penobetón sa aplikuje v tekutej konzistencii v potrebnej hrúbke. Výhodou realizácie izolačnej vrstvy ľahkého betónu v porovnaní s použitím podlahových izolačných dosiek je najmä jednoduchšia a časovo menej náročná aplikácia, vyplnenie celej plochy podlahy a vytvorenie dokonale rovného podkladu pred aplikáciou poterovej vrstvy. Do pochôdzneho stavu vytvrdne za 2 dni (v závislosti od poveternostných podmienok – teploty a vlhkosti vzduchu). Aplikačná hrúbka penobetónu:  40 – 200 mm.

Technické vlastnosti Penobetónu:

tepelná vodivosť   = od 0,12 WmK - objemová hmotnosť   = od 350 kg/m-3 - pevnosť v tlaku - Rb = 0,50 - 3,0 Mpa - tepelný odpor pri hrúbke 10 cm - R = 1,25 - 0,45 m2KW-1 - prirodzená vlhkosť  =  6 - 12 % hmotnostných - stupeň horľavosti - A = NEHORĽAVÉ


Charakteristika
Penobetónu:


Zloženie:
    cement
    voda
    technická pena (dávkovanie komponentov určujú jednotlivé receptúry)

Vlastnosti:
    nízka objemová hmotnosť
    samonivelačná ľahko spracovateľná tekutá hmota
    požiarna odolnosť, nehorľavosť
    tepelno – izolačná schopnosť
    vysoká odolnosť voči vlhkosti,  pliesňam a škodcom, proti požiarom
    odolnosť voči kyselinám, liehom, chemickým prostriedkom
    celkom ekologický výrobok

Výhody:

    znižuje zaťaženie konštrukcii
    výborné izolačné vlastnosti voči teplu, mrazu a zvuku
    priepustnosť pre paru
    dlhodobá stálosť
    je tekutý, a tak dobre vyplňuje dutiny
    výborná opracovateľnosť, umožňuje prevedenie bežných povrchových úprav
    vysoká produktivita práce
    možnosť výroby podľa požadovanej hmotnosti a pevnosti


Hodnoty útlmu hluku podláh s penobetónom Sirc
ontec v spolupráci s Applied Precision s.r.o., Bratislava:Ochrana:

Aplikovaný penobetón je potrebné chrániť predovšetkým v období nárastu jeho pevnosti pred:

    silným a rýchlym ochladením a ohriatím
    mrazom
    mechanickým poškodením
    pôsobením dažďovej alebo prúdiacej vody, aby nedochádzalo k vyplavovaniu cementu
    nadmerným zaťažovaním 

 


 
 
 
 

Vaše IP je 44.192.48.196